Om Koster

Öljud ligger på Kosteröarna i Skagerack på gränsen mellan Sverige och Norge. Koster är sveriges västligaste bebodda punkt och dess storslagna natur är verkligen något speciellt. Kosters fridfulla miljö ger dig möjlighet att fokusera på musiken och närheten till naturen och havet ger inspiration och arbetsro.